Máy chuyên dụng

Máy chuyên dụng

MÁY CHUYÊN DỤNG :

Chúng tôi chuyên cung cấp máy chuyên dụng như:  máy cân bằng động dùng cho cân bằng trục, cánh quạt.. Máy doa di động cho doa lỗ trục. Máy sản xuất cốc giấy, ống hút giấy. Hệ thống pha chế dầu nhờn. Chi tiết click vào đường Link dưới đây

  1. MÁY CÂN BẰNG ĐỘNG
  2. MÁY DOA DI ĐỘNG
  3. MÁY SẢN XUẤT CỐC GIẤY
  4. MÁY PHA CHẾ DẦU NHỜN