Month: September 2021

Month: September 2021

Bơm dầu YET-A2P2 /YET-A-3L cho ứng dụng bôi trơn
September 30, 2021 Bơm dầu ISHAN admin_maychuyennghiep

Bơm dầu bôi trơn ISHAN YET-A2P2 / YET-A-3L cho máy CNC Chúng tôi là nhà cung cấp bơm dầu bôi trơn ISHAN chính hãng tại Việt Nam. Xin giới thiệu dòng máy bơm dầu bôi trơn ISHAN YET-A2P2 ( thuộc dòng YET-A-3L) dùng cho máy CNC, máy công cụ với các Bơm dầu bôi trơn

Read More
Bơm dầu YET-A2 /YET-A-3L ISHAN cho ứng dụng bôi trơn
September 30, 2021 Bơm dầu ISHAN admin_maychuyennghiep

Bơm dầu YET-A2 /YET-A-3L ISHAN Taiwan Chúng tôi là nhà cung cấp bơm dầu bôi trơn ISHAN chính hãng tại Việt Nam. Xin giới thiệu dòng máy bơm dầu bôi trơn YET-A2 ( Thuộc dòng YET-A-3L) do hãng ISHAN sản xuất. Dùng cho máy CNC, máy công cụ với các tính năng như sau: Bơm

Read More
Bơm dầu YET-A-3L ISHAN cho máy CNC
September 30, 2021 Bơm dầu ISHAN admin_maychuyennghiep

Bơm dầu bôi trơn ISHAN YET-A-3L cho máy CNC Chúng tôi là nhà cung cấp bơm dầu bôi trơn ISHAN chính hãng tại Việt Nam. Xin giới thiệu dòng máy bơm dầu bôi trơn ISHAN YET-A-3L dùng cho máy CNC, máy công cụ với các Bơm dầu ISHAN YET-A-3L có 3 chế độ hoạt động

Read More