Category: Chính sách bán hàng

Category: Chính sách bán hàng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG I-SYSTECH
July 16, 2021 Chính sách bán hàng, Về chúng tôi admin_maychuyennghiep

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG HÓA. CTY CP ĐẦU TƯ KỸ THUẬT SYSTECH cam kết thực hiện việc cung cấp hàng hoá đúng. Đầy đủ và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Trường hợp bất khả kháng và lỗi thuộc về bên bán cũng như thuộc về nhà sản xuất.

Read More