Category: Phương thức thanh toán

Category: Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán
July 16, 2021 Phương thức thanh toán, Về chúng tôi admin_maychuyennghiep

Phương thức thanh toán Trường hợp đặc biệt và giá trị nhỏ, chúng tôi linh hoạt chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng tiền (tuân thủ theo đúng quy định pháp luật) Điều khoản thanh toán được thay đổi linh hoạt tuỳ theo mức độ và hình thức hợp tác. Chúng tôi sẵn sàng điều

Read More