Category: Dầu thủy lực 68 L-HM Hydraulic

Category: Dầu thủy lực 68 L-HM Hydraulic

Dầu thủy lực 68 L-HM Kasong
May 24, 2021 Dầu bôi trơn, Dầu thủy lực 68 L-HM Hydraulic admin_maychuyennghiep

Những tính năng nổi trội của dầu thủy lực 68 L-HM + Kéo dài tuổi thọ của máy móc với thành phần dầu gốc khoáng cao. Do đó không hề hóa đặc khi nhiệt độ thấp.  Ít bị lắng cặn trong quá trình sử dụng. Chính vì vậy dầu dùng được rất lâu ít khi thay dầu tiết kiệm chi phí. Thử nghiệm chống

Read More