Tag: YET-A1P1 ishan

Tag: YET-A1P1 ishan

Bơm dầu YET-A1 ishan bôi trơn máy CNC
October 5, 2021 Bơm dầu ISHAN admin_maychuyennghiep

Bơm dầu YET-A1 ishan bôi trơn máy CNC Bơm dầu model YET-A1 thuộc dòng bơm dầu YET-A-3L do ishan sản xuất với các tính năng như sau: 1. Ba chế độ hoạt động như,    Một. Bôi trơn: chất bôi trơn chạy qua thời gian bôi trơn sau khi bật nguồn.    NS. Không liên tục: bộ

Read More