Tag: YET-A-3L

Tag: YET-A-3L

Bơm dầu YET-A1 ishan bôi trơn máy CNC
October 5, 2021 Bơm dầu ISHAN admin_maychuyennghiep

Bơm dầu YET-A1 ishan bôi trơn máy CNC Bơm dầu model YET-A1 thuộc dòng bơm dầu YET-A-3L do ishan sản xuất với các tính năng như sau: 1. Ba chế độ hoạt động như,    Một. Bôi trơn: chất bôi trơn chạy qua thời gian bôi trơn sau khi bật nguồn.    NS. Không liên tục: bộ

Read More
Bơm dầu YET-A2 /YET-A-4L ISHAN cho ứng dụng bôi trơn
October 1, 2021 Bơm dầu ISHAN admin_maychuyennghiep

Bơm dầu YET-A2 /YET-A-4L ISHAN Taiwan Chúng tôi là nhà cung cấp bơm dầu bôi trơn ISHAN chính hãng tại Việt Nam. Xin giới thiệu dòng máy bơm dầu bôi trơn YET-A2 ( Thuộc dòng YET-A-4L) do hãng ISHAN sản xuất. Dùng cho máy CNC, máy công cụ với các tính năng như sau: Bơm

Read More
Bơm dầu YET-A2P2 /YET-A-3L cho ứng dụng bôi trơn
September 30, 2021 Bơm dầu ISHAN admin_maychuyennghiep

Bơm dầu bôi trơn ISHAN YET-A2P2 / YET-A-3L cho máy CNC Chúng tôi là nhà cung cấp bơm dầu bôi trơn ISHAN chính hãng tại Việt Nam. Xin giới thiệu dòng máy bơm dầu bôi trơn ISHAN YET-A2P2 ( thuộc dòng YET-A-3L) dùng cho máy CNC, máy công cụ với các Bơm dầu bôi trơn

Read More
Bơm dầu YET-A2 /YET-A-3L ISHAN cho ứng dụng bôi trơn
September 30, 2021 Bơm dầu ISHAN admin_maychuyennghiep

Bơm dầu YET-A2 /YET-A-3L ISHAN Taiwan Chúng tôi là nhà cung cấp bơm dầu bôi trơn ISHAN chính hãng tại Việt Nam. Xin giới thiệu dòng máy bơm dầu bôi trơn YET-A2 ( Thuộc dòng YET-A-3L) do hãng ISHAN sản xuất. Dùng cho máy CNC, máy công cụ với các tính năng như sau: Bơm

Read More