Tag: Bơm dầu YET-A-4L

Tag: Bơm dầu YET-A-4L

Bơm dầu ishan YET-A1 /YET-A-4L bôi trơn tự động
October 12, 2021 Bơm dầu ISHAN admin_maychuyennghiep

Bơm dầu ishan YET-A1 / YET-A-4L bôi trơn tự động Bơm dầu ISHAN YET-A1 là bơm dầu thuộc dòng bơm dầu tự động YET-A-4L do ISHAN sản xuất. với những tính năng như sau: 1. Ba chế độ hoạt động như, Một. Bôi trơn: chất bôi trơn chạy qua thời gian bôi trơn sau khi bật

Read More