Tag: Bơm dầu Ishan YAE

Tag: Bơm dầu Ishan YAE

Bơm dầu Ishan YAE-3L tự động cho bôi trơn
October 7, 2021 Bơm dầu ISHAN admin_maychuyennghiep

Bơm dầu Ishan YAE-3L tự động cho bôi trơn Với model YAE thông dụng có những tính năng nổi bật sau: 1. Với thiết bị bảo vệ nhiệt độ để hoạt động lâu dài. 2. Ba chế độ hoạt động như, Một. Bôi trơn : Bộ bôi trơn chạy theo thời gian bôi trơn sau khi

Read More